Keski-Suomen Vasemmistonuoret: Kuntapalveluiden kriisi tietoisen politiikan tulosta

Keski-Suomen Vasemmistonuorten kannanotto 7.9.2010
Julkaisuvapaa heti

Keski-Suomen Vasemmistonuoret: Kuntapalveluiden kriisi tietoisen politiikan tulosta

Jyväskylän kaupungin tuorein kirjastoverkkoselvitys esittää Keltinmäen, Kuokkalan ja Kypärämäen kirjastojen lakkauttamista. Lähikirjastojen lakkautukset rajoittaisivat lähiöissä asuvien ihmisten mahdollisuutta vastata elinikäisen oppimisen vaatimukseen. Lakkautusten sijaan kirjastoja tulisi Keski-Suomen Vasemmistonuorten mielestä kehittää tietoyhteiskunnan tarpeisiin paremmin vastaavaksi vapaan tiedon ja kulttuurin infrastruktuuriksi.

Keski-Suomen Vasemmistonuoret esittää paheksuntansa lähikirjastojen lakkautussuunnitelmille, mutta muistuttaa, että kyseessä on vasta lähtölaukaus kuntapalveluiden uudelleenjärjestelyille.

Valtion leikkaukset kuntien tulopohjaan vuosina 1995–2009 ovat olleet yhteensä noin 3,2 miljardia euroa. Useat kunnat ovatkin nyt tilanteessa, jossa lakisääteisten vähimmäispalveluiden turvaamiseksi joudutaan nostamaan tasaverona kerättävää kunnallisveroa. Tämä vaikeuttaa entisestään yli 700 000 köyhyysrajan alapuolella elävän suomalaisen elämää, muttei kuitenkaan takaa edes keskeisimpien palvelujen laatua.

”Jyväskylän kaupungin ensi vuoden talousarvioon suunnitellaan tuntuvia leikkauksia muun muassa sivistyspalveluihin. Oppilaitosten ryhmäkoot jatkavat paisumistaan ja opetushenkilökuntaa kuormitetaan enenevissä määrin, kun koulunkäyntiavustajien määrää tullaan karsimaan. Näinkö tulevaisuuteen tosiaan sijoitetaan Suomen Ateenassa?”, kummastelee Keski-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Ville-Veikko Pulkka.

Vanhasen I hallitus käynnisti vuonna 2005 Paras-hankkeen, jonka tavoitteena oli turvata asukkaille kuntien vastuulla olevat hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa. Hyvinvointipalveluiden turvaaminen on kuitenkin käytännössä tarkoittanut palveluiden karsimista. Jatkuvat tehostamisvaatimukset ovat nöyryyttäneet sekä palveluiden tuottajia että asiakkaita, kun palveluiden laadusta on jouduttu tinkimään riittämättömien resurssien vuoksi.

Kuntapalveluiden kriisiyttäminen on myös avannut tien hyvinvointipalveluiden yksityistämiselle. Yksityistämiskokeilut ovat osoittaneet, ettei yksityistetty palvelutuotanto ole ollut julkista tuotantoa kustannustehokkaampaa, vaan jopa kalliimpaa. Silti nykyinen hallitus haluaa mahdollistaa yksityisen voitontavoittelun ihmisten perustarpeilla.

Keski-Suomen Vasemmistonuoret tuomitsee yksityistämiskehityksen ja näkee julkisesti tuotetut maksuttomat peruspalvelut välttämättömänä perustana tulevaisuuden hyvinvoinnin luomiselle.

”Viimeisen parinkymmenen vuoden ajan harjoitettu uusliberaali politiikka on kuntien kriisiyttämisen ohella kasvattanut radikaalisti suomalaisten hyvinvointi- ja tuloeroja, luonut työssäkäyvän köyhälistön ja kurjistanut nuorten, opiskelijoiden, eläkeläisten, lapsiperheiden ja esimerkiksi työttömien asemaa. Sosiaalinen liikkuvuus on pysähtynyt ja Suomesta on tullut jälleen luokkayhteiskunta. Tätä on ilmeisesti niin kutsuttu ’mahdollisuuksien tasa-arvo’”, Pulkka sanoo.

Lisätietoja:

Ville-Veikko Pulkka
puheenjohtaja
Keski-Suomen Vasemmistonuoret
p. 040 759 9330
ville.pulkka@gmail.com

Vasemmistoliiton uudistettava organisaationsa

Julkaistu Kansan Uutisissa 4.6.2010

Vasemmistoliiton puoluekokouksen kokoontuessa Jyväskylässä 18.-20.6. keskeinen kysymys kuuluu, onko puolueen organisaatio valmis uudistumaan radikaalisti ja antamaan vastakaikua uudelle vasemmistolaiselle liikehdinnälle. Kokouksessa on jälleen mahdollista linjata, ottaako Vasemmistoliitto askeleen kohti osallistavaa ja toiminnallista kansanliikettä.

Viimeisimmät gallupit kertovat karua kieltä puolueen tilasta. Vasemmistoliiton vaikeus muodostaa suhdetta kapitalismiin selittää osaltaan puolueen kriisiä, mutta kriisi on palautettavissa myös toimimattomaan organisaatioon. Pystyttämällä teltan kadulle muutaman kerran vuodessa ihmiset eivät koe olevansa osa yhtenäistä liikettä, eikä arjen ääni myöskään konkretisoidu puolueen toiminnassa.

Puolueen tehtävä on lähteä mukaan samoihin kamppailuihin, joita yhdenasianliikkeet ja kansalaisjärjestöt tällä hetkellä organisoivat. Puolueen on myös oltava läsnä, kun työläiset kamppailevat villiksi länneksi muuttuneilla työmarkkinoilla jäljellä olevista oikeuksistaan ja toisaalta määrittelevät uusia vaatimuksiaan suhteessa uuden työn realiteetteihin.

Puolueen kestävän jäsenpohjan saavuttamiseksi on myös tärkeää, että puolue kykenee tarjoamaan matalan osallistumiskynnyksen monipuolisella toiminnalla työläisaktivismista avoimeen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Vasemmistonuoret on ainoa poliittinen nuorisojärjestö, joka viime vuosien aikana on onnistunut kasvattamaan jäsenmääräänsä merkittävästi. Tämä kehitys ei ole kuitenkaan näkynyt puolueen toimintakulttuurissa, ikärakenteessa saati kannatuksessa.

Vasemmistonuorista hälyttävän moni kokee edelleen toimimisen luotaantyöntävässä puolueorganisaatiossa turhauttavana. Tällaisen tilanteen vallitessa organisaatiouudistus on välttämätön.

Ville-Veikko Pulkka

puheenjohtaja

Keski-Suomen Vasemmistonuoret

Keski-Suomen Vasemmistonuoret: Jyväskylän kaupunki aikeissa jatkaa ympäristövihamielistä politiikkaa

Keski-Suomen Vasemmistonuorten kannanotto 20.5.2010

Julkaisuvapaa heti

Keski-Suomen Vasemmistonuoret: Jyväskylän kaupunki aikeissa jatkaa ympäristövihamielistä politiikkaa

YLE Keski-Suomi uutisoi eilen (19.5.) asemakaavamuutossuunnitelmasta, joka mahdollistaisi uuden parkkitalon rakentamisen Vapaudenkadun ja Väinönkadun kulmaan. Uuden parkkitalon mahdollistava kaavamuutos nousee esille ainoastaan vuoden kuluttua siitä, kun Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi laajasta kaupunkilaisten vastarinnasta huolimatta Kirkkopuiston kaavamuutoksen, joka mahdollisti uuden parkkihallin rakentamisen alueelle. Yksityisautoiluun kannustavan kaavamuutoksen hyväksyminen osoittaisi jälleen Jyväskylän kaupungin välinpitämättömän asenteen ilmastokatastrofia kohtaan sekä veisi pohjaa joukkoliikenteen kehittämiseltä.

Keski-Suomen Vasemmistonuoret vaatiikin Jyväskylän kaupunkia luopumaan välittömästi sosiaalisesti ja ekologisesti kestämättömästä politiikastaan.

Vaikka Jyväskylän nykyiset parkkitalot ovatkin jatkuvassa vajaakäytössä jo ennen Paraatiaukion alle rakentuvaa parkkihallia, tämä ei estä kaupunkia kaavoittamasta lisää neliöitä liikennepäästöille. Kaupungin bussiliikenteestä vastaava Jyväskylän kaupungin liikenneinsinööri Jorma Lipponen toimii uuden noin neljänsadan auton parkkitalon puolestapuhujana ja näkee parkkitalon jopa osana kävelykeskustan laajentamissuunnitelmaa autojen siirtyessä maan alle.

”Lipposen poissa silmistä, poissa mielestä –logiikka ei vähennä yksityisautoilua saati kehitä joukkoliikennettä. Lipposen ajama kaavoituspolitiikka palvelee ainoastaan pientä eliittiä, joka ei viitsi kävellä kymmentä metriä kauemmaksi katumaasturiltaan päästäkseen ostamaan itsensä onnelliseksi”, kommentoi Keski-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Ville-Veikko Pulkka.

Kaksi kuukautta sitten valmistui myös vuoteen 2015 yltävä Keski-Suomen ympäristöohjelma, joka näkee ilmastonmuutoksen yhtenä Keski-Suomen keskeisimmistä ympäristöhaasteista. Sanoista tekoihin –niminen ympäristöohjelma rohkaisee maakunnan toimijoita ympäristötekoihin. Keski-Suomen Vasemmistonuoret pitää ympäristöohjelman toimenpide-esityksiä pääpiirteittäin positiivisina, mutta ei usko, että ohjelma tulee johtamaan todellisiin tekoihin.

”Ympäristöohjelma tulee jälleen olemaan vain yksi nykyisen järjestelmän viherpesuyritys, jolla päättäjät saavat äänestäjille tarjottavaksi lisää sanahelinää ja itselleen hyvän mielen. Ilman edistyksellisiä ympäristösäädöksiä mikään ei tule muuttumaan, mistä maailmanluokan esimerkkinä toimi Kööpenhaminan ilmastokokous”, Pulkka toteaa.

Lisätietoja:

Ville-Veikko Pulkka

Keski-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja

040 759 9330

ville.pulkka@gmail.com

Keski-Suomen Vasemmistonuoret: Jyväskylän kaupungin kannettava vastuunsa maahanmuuttajien yhdenvertaisuudesta

Keski-Suomen Vasemmistonuorten vuosikokouskannanotto 1.3.2010

Julkaisuvapaa heti

Keski-Suomen Vasemmistonuoret: Jyväskylän kaupungin kannettava vastuunsa maahanmuuttajien yhdenvertaisuudesta

Jyväskylän kaupunkilehti uutisoi 10.2.2010 rahoitusvaikeuksien takia uhattuna olevan monikulttuurikeskus Glorian tilanteesta. Monikulttuurikeskus saa viimeistä vuotta rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä, minkä jälkeen keskuksen 7 000 kävijää ovat vaarassa jäädä ilman yhteistä kokoontumis- ja kouluttautumispaikkaa. Oulussa, joka on maahanmuuttajaväestön suhteellisen osuuden vuoksi verrattavissa Jyväskylään, kaupunki budjetoi vuosittain 150 000 euroa monikulttuurikeskuksensa toimintaan. Keski-Suomen Vasemmistonuoret vaatii Jyväskylän kaupunkia välittömästi korjaamaan välinpitämättömän suhtautumisensa maahanmuuttajien tukipalveluita kohtaan.

Monikulttuurikeskuksen toiminnan lähtökohtana on kohtaaminen, joka tukee muun muassa uuteen yhteiskuntaan sopeutumista, tiedon siirtymistä, työllistymistä ja suvaitsevuuden lisääntymistä. Monikulttuurikeskus tähtää maahanmuuttajien välisen verkostoitumisen lisäksi myös helpottamaan suhteiden muodostamista kantaväestöön. Räjähdysmäisesti kasvanut kävijämäärä osoittaa selvästi toiminnan merkityksellisyyden myös Jyväskylässä. Kuukausittain satoja jyväskyläläisiä palveleva keskus kamppailee kuitenkin rahoitusongelmiensa seurauksena nyt myös tilaongelmien kanssa.

”On käsittämätöntä, että kansainvälisyydellään kerskaileva Jyväskylän kaupunki ei ole valmis sitoutumaan maahanmuuttajien kotouttamiseen asiaan kuuluvalla tavalla. Kaupungin velvollisuutena on taata monikulttuurikeskuksen toiminnalle riittävä perusrahoitus, jotta maahanmuuttajien yhdenvertaisesta kohtelusta voidaan päästä takuuseen ja ehkäistä samalla heidän syrjäytymisriskiään”, kommentoi Keski-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Ville-Veikko Pulkka.

Keski-Suomen Vasemmistonuoret on huolissaan myös siitä, että todellisilta ongelmilta silmänsä sulkevat rasistiset ryhmittymät ovat päässeet määrittelemään Suomessa tällä hetkellä käytävän maahanmuuttokeskustelun kulun. Monikulttuurisuuden lisääntyessä kovaa vauhtia Jyväskylässä kaupungilla ei ole varaa lähteä tähän keskusteluun mukaan, vaan kaupungin on huolehdittava, että jokainen jyväskyläläinen saa yhdenvertaisen kohtelun etnisestä taustastaan huolimatta.

”Yhdenvertaisuus on vasemmistolaisen politiikan lähtökohtia. Samaa ei voi sen sijaan sanoa oikeistopolitiikasta kuunnellessa vaikkapa kokoomusnuorten puheenjohtaja Wille Rydmanin näkemyksiä maahanmuuttopolitiikasta”, Pulkka toteaa.

Lisätietoja:

Ville-Veikko Pulkka

Keski-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja

040 759 9330

ville.pulkka@gmail.com