Nuoret töihin oikeudenmukaisella palkalla

Julkaistu Keskisuomalaisessa 20.2.2012

Suomen yrittäjien varatoimitusjohtaja Timo Lindholm haluaa nuoret töihin hinnalla millä hyvänsä. Hänen mukaansa alle 20-vuotiaille nuorille maksettava matalampi palkka kannustaisi yrityksiä palkkaamaan nuoria, mikä olisi tärkeää myös nuorten itsensä kannalta. (Ksml 16.2.). Työministeriön asettama työryhmä nuorten yhteiskuntatakuusta valmistelee tällä hetkellä ohjelmaa alle 25-vuotiaille syrjäytyneille ja syrjäytymisuhan alla oleville nuorille. Lindholmin ehdotus- ja muut sen kaltaiset, eivät kuitenkaan voi olla ratkaisu syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lindholmin esityksestä käy ilmi, ettei siinä ole ajateltu itse nuorta.

Nuorten palkkaaminen alle työehtosopimuksen mukaisen palkan olisi yrittäjille vain yksi uusi halvan työvoiman lähde. Tällä hetkellä jo käytetään nuorten ahdinkoa räikeästi hyväksi puoli-ilmaisten harjoitteluiden muodossa, myös kuntien toimesta. Yksi esimerkki tällaisesta on Karstulan kunnan suunnitelma teetättää omakotitalon rakentaminen oppilastyönä, jossa opiskelijoiden työlle ei ole laskettu hintaa, vain talon myynnistä saaduille voitoille.(Ksml 9.2.) Yleisemmin ehdotus tästä nuorille suunnatusta minimipalkkalaista vähentäisi työntekijöiden mahdollisuuksia neuvotella työehdoistaan.

On päivänselvää, että Lindholmin ehdotuksen taustalla on yritysten alati kasvava voitontavoittelu eikä suinkaan nuorten hyvinvoinnin turvaaminen. Nuorisotyöttömyyteen ja nuorten syrjäytymiseen puuttuminen on tärkeää, mutta sitä ei voi missään olosuhteissa toteuttaa työntekijöiden kustannuksella. Lindholmin malli myös puhuu voimakkaasti sen puolesta, että nuorten tekemä työ olisi jollain tavalla vähemmän arvokasta kuin muiden. Tällaista ajattelua ei voi hyväksyä. Monille nuorille ensimmäinen työpaikka löytyy jo tällä hetkellä matalapalkka-aloilta. Siitä huolimatta elinkustannukset ovat samoja kaikille iästä riippumatta, mikä aiheuttaa taloudellista epätasa-arvoa eikä pelasta ketään syrjäytymiseltä, kuten on jo nähty.

Lindholmin esitysten kaltaisten ajatusten lisääntyessä on entistä tärkeämpää vahvistaa keskustelua kaikille maksettavasta perustulosta. Riittävän toimeentulon takaava perustulo vähentäisi työntekijöiden riippuvuutta palkkatyöstä, minkä ansiosta työntekijät eivät olisi enää pakotettuja työskentelemään ehdoilla millä hyvänsä toimeentulonsa ja hyvinvointinsa turvaamiseksi.

Eila Tiainen

kansanedustaja (vas.)

Taija Roiha

Keski-Suomen Vasemmistonuorten pj.

Jyväskylä

Opiskelijoiden hyvinvointi ja laadukas opetus eivät toteudu jättilukioissa

Keski-Suomen Vasemmistonuoret vastustaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kaavailemia lukioiden lakkautuksia ja suunniteltuja jopa yli tuhannen opiskelijan lukiokomplekseja. Taloudelliset säästöt lukioverkon vuosittaisista ylläpitokustannuksista tarkoittaisivat käytännössä leikkauksia niin opetuksesta kuin opiskelijoiden hyvinvoinnistakin.

”Isoissa laitoksissa opettajien on mahdotonta tarjota opiskelijoille yksilöllistä opetusta. Kun muistettavia kasvoja on liikaa, henkilökunnalla ei ole mahdollisuutta huomioida opiskelijoiden henkilökohtaisia vahvuuksia tai ongelmia. Mielenterveysongelmista kärsivät saavat rauhassa hukkua massaan huolineen”, sanoo Keski-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Taija Roiha. Toisen asteen koulutuksella on myös merkittävä rooli nuoren sosiaalisten suhteiden rakentamisessa. Yhteisöllisyyden ja yhdessä toimimisen kokemusta on vaikeaa rakentaa jättimäisissä laitoksissa, joissa opiskelijat eivät tunne toisiaan.

”Sekä Lyseon että Voionmaan lukioilla on pitkät perinteet, vahvat painotusalueensa ja voimakas yhteishenki. Nämä lukiot lakkautettaessa menetettäisiin paljon kulttuurista pääomaa”, Roiha toteaa. Epäselvää on myös, miten jo nyt ahtaisiin Harjun tiloihin mahtuisi lisää lukiolaisia.

Keski-Suomen Vasemmistonuoret vaatii Jyväskylän kaupungilta vastuullista päättämistä, mikä ei tarkoita nuorten hyvinvoinnista ja koulutuksesta leikkaamista, vaan nykyisten lukioiden kehittämistä opiskelijoiden hyvinvointi huomioiden.

Taija Roiha
puheenjohtaja
Keski-Suomen Vasemmistonuoret ry
p. 050 400 6786
taijar@gmail.com

Vappumielenosoitus rakentaa punavihreää vastavoimaa

Jyväskyläläisen Tuleva Vasemmisto ry:n koollekutsuma Loppu kyykytykselle! -vappumielenosoitus antaa paikallistason lähtölaukauksen liikehdinnälle, joka pyrkii rakentamaan uskottavan punavihreän vastavoiman muodostumassa olevalle kokoomusjohtoiselle hallituskoalitiolle. Mielenosoituksella halutaan korostaa sitä, että nykyiselle ihmisten ja ympäristön hyvinvointia kurjistavalle politiikalle voidaan tarjota todellinen vaihtoehto vasta, kun punavihreät toimijat ryhtyvät laaja-alaiseen yhteistyöhön niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Punavihreän rintaman keskeisiksi tavoitteiksi hahmotellaan kaikille taattua toimeentuloa, tasa-arvoisesti tuotettuja hyvinvointipalveluita ja ehdotonta yhdenvertaisuuden vaatimusta. Punavihreä mielenosoitus ottaa kantaa myös oikeudenmukaisemman tulonjaon, maksuttoman koulutuksen, tiedon vapauden ja inhimillisemmän työelämän puolesta. Punavihreän agendan keskiössä on luonnollisesti myös vaatimus nykyistä huomattavasti vastuullisemmasta ja edistyksellisemmästä ympäristöpolitiikasta.

”Suomesta on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana rakennettu tietoisin poliittisin päätöksin luokkayhteiskunta. Tilanteessa, jossa Suomi on rikkaampi kuin koskaan, yhteisesti luodun hyvinvoinnin ulkopuolelle jäävät yhä useammat ja ekologinen kriisikin voidaan ohittaa ekonomistisen ylimielisesti olankohautuksella. On selvää, että suunnanmuutos on välttämätön ja sen voi mahdollistaa ainoastaan vahvoja sosiaalisia oikeuksia ja ympäristön hyvinvointia puolustava punavihreä liike”, Tuleva Vasemmisto ry:n puheenjohtaja Ville-Veikko Pulkka toteaa.

Puoluepoliittisesti sitoutuneiden toimijoiden lisäksi mielenosoitus pyrkii tavoittamaan laajasti kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotka etsivät vaihtoehtoa harjoitetulle politiikalle. Järjestäjätaho uskookin, että esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, ympäristöaktivistien ja opiskelijoiden kanssa käydään pitkälti samoja kamppailuja, joiden voittamiseksi yhtenäinen punavihreä liikehdintä on ehdoton edellytys. Poliittisesti orientoituneiden ihmisten ohella punavihreä liikehdintä haluaa tavoittaa ja antaa äänen monikasvoiselle joukolle tavallisia ihmisiä, jotka ovat saaneet tarpeekseen työn, hyvinvoinnin ja solidaarisuuden alasajosta. Mielenosoitukseen toivotaankin mukaan työssäkäyviä, työttömiä, opiskelijoita, nuoria, eläkeläisiä, köyhiä, maahanmuuttajia, yliopistoväkeä, järjestö- ja kulttuuriaktiiveja.

”Todelliset poliittiset kamppailut käydään useimmiten puoluepolitiikan ulkopuolella. Tästä syystä punavihreä vastavoima ei voi olla ainoastaan puolueiden välistä yhteistoimintaa, vaan sen tulee perustua laajaan liikehdintään kaduilla, työpaikoilla, kansalaisjärjestöissä, oppilaitoksissa, kulttuurin parissa ja kaikkialla, missä ihmiset pyrkivät rakentamaan yhdessä mielekästä arkea ja tavoittelemaan parempaa elämää”, Pulkka sanoo.

Järjestäytyminen vappuaaton mielenosoitukseen alkaa Lounaispuistossa klo 16.15.

Mielenosoitus Facebookissa: http://www.facebook.com/event.php?eid=209007782451698&ref=ts
Tuleva Vasemmisto ry: http://tuleva.vas.fi/

Lisätietoja:
Ville-Veikko Pulkka
puheenjohtaja
Tuleva Vasemmisto ry
p. 040 759 9330
ville.pulkka@gmail.com

Rasistiset mielikuvapäätökset eivät kuulu kunnallispolitiikkaan

31.1.2011 Kinnulan kunnanvaltuusto teki päätöksen olla ottamatta kongolaisia pakolaisia asukkaikseen. Keski-Suomen Vasemmistonuorten vuosikokouksen mielestä päätös on epäeettinen.

”Kinnulan kunnanvaltuusto yritti hatarasti perustella kantaansa pakolaisia vastaan ’resurssien puutteella ja kuntalaisten mielipiteillä’ – toisin sanoen sanahelinällä, jonka taakse yritettiin piilottaa rasistisia mielipiteitä. Rahoitus hankkeelle oli jo kunnossa, eikä kuntalaisilta todellisuudessa edes kysytty”, toteaa Keski-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Taija Roiha. Valtuusto antaa myös ymmärtää, että pakolaiset tarvitsisivat uudet palvelut aina hammaslääkäristä päiväkotiin, vaikka todellisuudessa jo nykyisten kunnallisten palvelujen piiriin mahtuisi 25 uutta ihmistä. Uusia palveluja tarvittaisiin lähinnä suomen kielen opetuksen, tulkkauksen ja joidenkin maahanmuuttopalveluiden osalta – aloilta, jotka toisivat Kinnulaan myös nuoria, korkeasti koulutettuja osaajia sekä heidän veroeurojaan.

Kinnulan tapaus on oiva esimerkki rikkaan lännen ahneudesta ja ymmärtämättömyydestä kehittyvien maiden luonnonvaroja hyödynnettäessä. Kolmannen maailman maita ollaan valmiita riistämään kunnes niillä ei ole enää mitään annettavaa, mutta Suomeen tulevia siirtolaisia ei olla valmiita auttamaan edes tarjoamalla kunnollisia kotouttamispalveluja. Sen sijaan heidät luokitellaan suorilta käsin sosiaalipummeiksi ja raharei’iksi. Otamme avosylin vastaan kyllä kongolaisen kahvin ja timantit, mutta olemmeko valmiita ottamaan vastaan myös niitä tuottavat ihmiset?

Keski-Suomen Vasemmistonuoret vaatii kunnilta kestävempiä ja ihmisarvon huomioon ottavia päätöksiä. Pakolaisten kohtaloista ei voi päättää vitkutellen ja ennakkoluulojen perusteella: kyse on kuitenkin oikeista ihmisistä, ei vain tilastoja koristavista kiintiöpakolaisista. Vastuu maailmasta on yhteinen.

Keski-Suomen Vasemmistonuoret ry
Taija Roiha, puheenjohtaja

Tervetuloa Keski-Suomen Vasemmistonuoret ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Hei Keski-Suomen Vasemmistonuorten jäsen!

Taas on se aika vuodesta, jolloin vanha valta on tarkoitus demokraattisesti kumota ja vaihtaa pöhöttynyt KSVN-eliitti uuteen yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Uuden piirihallituksen valinnan lisäksi vuosikokouksessa käsitellään tuttuun tapaan myös muut sääntömääräiset asiat. Tämän vuoden vuosikokous päättää lisäksi myös osallistujat toukokuussa järjestettävään Vasemmistonuorten liittokokoukseen, joten esityslistalla on luvassa paljon tärkeitä valintoja.

Tervetuloa siis vuosikokoustamaan Opinkiven sauna- ja kokoontumistilaan osoitteeseen Keskussairaalantie 2, 40600 Jyväskylä torstaina 3.2.2011 klo 18!

Kokouksen jälkeen Opinkivessä on myös saunomismahdollisuus, joten halutessasi saunoa, muista ottaa oma pyyhe mukaan. Saunomisen ohella Opinkivessä on mahdollisuus leppoisaan illanviettoon yhdessä muiden tovereiden kanssa.

Kokousta ja illanviettoa ryhdittämään Keski-Suomen Vasemmistonuoret tarjoaa myös totuttuun tyyliin vegaanista purtavaa.

Jäsenten matkakulut kokoukseen korvataan halvimman kulkuvälineen mukaan piirijärjestön toiminta-alueelta.

Mikäli kysyttävää ilmaantuu, älä epäröi ottaa yhteyttä.

Kumouksellisin terveisin,

Ville-Veikko Pulkka
puheenjohtaja
Keski-Suomen Vasemmistonuoret ry