Keski-Suomen Vasemmistonuoret järjestää: Puistokarkelot!

Julkinen tila on enemmän kuin fyysinen ympäristö. Julkisten tilojen säilyminen julkisina, epäkaupallisina ja kaikille avoimina on yksi tärkeimmistä paikallisista poliittisista kamppailuista.Kamppailemalla vapaan ja epäkaupallisen julkisen tilan puolesta vaaditaan tilaa yhteiskunnalliselle ja yhteisölliselle toiminnalle, hullulle luovuudelle ja harrastamiselle, mutta myös rauhoittumiselle ja rentoutumiselle.

Keski-Suomen Vasemmistonuoret kutsuvat sinut mukaan hyödyntämään julkista tilaa 18.8 Lounaispuistoon kello 13-21!

Ohjelmassa ainakin DJ-valmennusta, akrobatiaa ja vaihtotori! Olet myös itse vapaa järjestämään harrastustoimintaa puistossa!

Vasemmistonuoret kampanjoivat tänä kesänä ja syksynä julkisen tilan puolesta, lisätietoa:
www.vasemmistonuoret.fi/?/vapaatila/

Bussilippujen hinnankorotukset kohdistuvat pienituloisiin

Keskisuomalainen uutisoi 2.6.2012 bussilippujen hintojen nousevan jälleen. Kuukausi- ja matkakorttien hintojen korottamista perustellaan kustannusindeksin nousulla.

Hintojennousu kohdistuu erityisesti pienituloisiin autottomiin ihmisiin. Nykyisellään esimerkiksi edestakainen kertalippu kustantaa lähes seitsemän euroa, mikä lähentelee jo joidenkin matalapalkka-alojen alinta tuntipalkkaa. Kohtuuttomasta hinnasta huolimatta etenkin autottomien ihmisten on pakko käyttää bussiyhteyksiä päästäkseen palveluiden pariin.

Lähes automatisoidusti tapahtuvan hintojen nostamisen sijaan kaupungin tulisi selvittää perusteellisesti, millä perusteilla Koiviston auto hinnankorotuspaineensa asettaa. Edellisen kerran asian ollessa julkisuudessa rahavirtaselvitys julistettiin salaiseksi. On erikoista, että kaupunki ottaa tällaisen yhtiön puheet “kustannusindeksien noususta” annettuna.

Lippuhintoja on alennettava tuntuvasti, jotta kaikilla on realistinen mahdollisuus käyttää paikallisliikenteen palveluita. Edullisemmat lippuhinnat ja saumattomasti toimivat yhteydet houkuttelevat ihmisiä siirtymään entistä enemmän yksityisautoilusta julkisen liikenteen käyttäjiksi, millä on myös merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia.

Taija Roiha
Keski-Suomen Vasemmistonuoret, puheenjohtaja
Kirjoitettu alunperin Keskisuomalaisen yleisönosastoon

KESKI-SUOMEN VASEMMISTONUORET HAKEE PIIRISIHTEERIÄ

TYÖPAIKKAILMOITUS
Jyväskylässä 21.5.2012

KESKI-SUOMEN VASEMMISTONUORET HAKEE PIIRISIHTEERIÄ

Keski-Suomen Vasemmistonuoret ry hakee osa-aikaista piirisihteeriä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2012 alkaen. Työaika on noin 10 tuntia viikossa ja palkka on 11e/tunti. Työajat ja työn suorituspaikka ovat vaihtelevia. Piirisihteerillä on käytettävissään toimisto Jyväskylän keskustassa.

Piirisihteerin pääasiallisena tehtävänä on huolehtia järjestön hallinnosta, taloudesta ja piiritoimistosta sekä toimia hallituksen kokouksen sihteerinä. Piirisihteeri myös suunnittelee ja toteuttaa sopimuksen mukaan yhdessä järjestön hallituksen kanssa Vasemmistonuorten toimintaa Keski-Suomen vaalipiirin alueella.

Piirisihteeriltä edellytetään oma-aloitteisuutta, tunnollisuutta ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä vaihteleviin työoloihin. Työ on osaksi ilta- ja viikonlopputyötä. Hakijalle katsotaan eduksi Vasemmistonuorten tuntemus, vasemmistolainen maailmankatsomus, kokemus tapahtumien järjestämisestä ja tiedottamisesta sekä järjestön hallinnon ja talouden tuntemus.

Vapaamuotoinen työhakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa viimeistään 11.6.2012 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen keski-suomi@vasemmistonuoret.fi.

Hakemukseen ei tarvitse liittää mukaan todistusjäljennöksiä.

Osa hakijoista kutsutaan työhaastatteluun 19.6.2012 Jyväskylään. Päätös tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään samana päivänä.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Taija Roiha
050 400 6786
keski-suomi@vasemmistonuoret.fi

Turpeen poltto tuhoaa ilmaston ja ympäristön

Julkaistu Keski-Suomalaisessa 29.3.2012

 

Keski-Suomen polttavin ympäristökysymys on turpeenpoltto. Sen iso osuus energiantuotannosta ei ole linjassa Suomen ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kanssa: hiilidioksidipäästöt ovat valtavat ja vaikutukset suomalaiseen suoluontoon ja sen vauhdilla häviävään lajistoon merkittävät.

Turpeenpolton hiilidioksidipäästöt ovat samaa luokkaa kuin kivihiilen aiheuttamat. Jyväskylän Enegia tuottaa sähköstään 45 prosenttia turpeella, mikä nostaa maakunnan hiilidioksidipäästöt taivaisiin.

Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan turpeenpoltto lämmittää ilmakehää 200-kertaisesti suhteessa siitä saatuun energiamäärään. Keski-Suomen vuosittaiset kasvihuonepäästöt ovat nyt noin viisinkertaiset kestävään tasoon verrattuna.

Ilmastotavoitteisiin pyrittäessä turpeen tulisi olla suurin yksittäinen päästöleikkausten kohde. Yle uutisoi (14.3.2012) Jyväskylän Energian tavoitteista kasvattaa merkittävästi uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Tavoite tuottaa 70 prosenttia sähköstä uusiutuvin luonnonvaroin vuoteen 2025 mennessä on hyvä lähtökohta, mutta jäljelle jäävän 30 prosentin tuottaminen fossiilisin polttoainein, turve mukaan luettuna, on silti merkittävä ympäristöhaitta. Turpeenpoltosta on luovuttava kokonaan energiantuotannnossa.

Taija Roiha, pj.

Katriina Ojala, vpj.

Keski-Suomen Vasemmistonuoret

Perustulo turvaa nuorten toimeentulon

Kannanotto 21.3.2012
Vapaa julkaistavaksi heti

Keski-Suomen Vasemmistonuoret vaatii Suomeen kaikille täysi-ikäisille maksettavaa vastikkeetonta perustuloa. Perustulon on oltava riittävän suuri kattaakseen elämisen peruskustannukset, eikä se saa heikentää nykyisen sosiaaliturvan tasoa. Perustulo selkeyttäisi sotkuista ja hidasta sosiaaliturvajärjestelmää sekä vapauttaisi ihmiset tekemään mielekästä työtä luukulta toiselle juoksemisen sijaan.

Etenkin työ- ja opiskelupaikkaa vailla olevien nuorten toimeentulo on tällä hetkellä erittäin epävarma. ”Jos työttömyysetuus tai opintotuki yllättäen evätään tukiviidakossa eksyneeltä nuorelta, joutuu hän todella tyhjän päälle. Viime syksynä opiskelijat joutuivat odottamaan toimeentulotukipäätöksiään jopa kuusi viikkoa lakisääteisen kahden sijaan”, kertoo Keski-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Taija Roiha.

Nykyisessä järjestelmässä monet nuoret ja opiskelijat joutuvat toimeentulonsa turvatakseen ottamaan vastaan minkä tahansa työpaikan. Tämä antaa työnantajille mahdollisuuden polkea palkkoja ja työehtoja, ja heikentää samalla näillä aloilla täysipäiväisesti työskentelevien neuvotteluasemia. ”Nuoret joutuvat myös hakemaan ammatillisia opiskelupaikkoja vain turvatakseen oikeutensa työmarkkinatukeen, vaikkei heillä ole motivaatiota lähteä opiskelemaan kyseistä alaa. Tämä on hyvä esimerkki nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän järjettömyydestä”, Roiha linjaa.

Tehokkuusajattelun lisääntyessä myös silppu-, halpa- ja ilmaistyövoiman käyttö sekä pakkoyrittäjyys lisääntyvät, eikä palkkatyö enää automaattisesti turvaa toimeentuloa. Palkkatyön rooli yhteiskunnassa on pysyvästi muuttunut. ”Perustulo luo edellytykset omaehtoiselle opinto-, kansalais- ja kulttuuritoiminnalle, joka tuottaa henkistä pääomaa koko yhteiskunnalle. Yhteiskunnan on tunnustettava muunkin kuin taloudellista lisäarvoa tuottavan työn arvo”, vaatii Roiha.

Kaikille maksettava riittävän suuruinen perustulo pienentää kuilua eri yhteiskuntaluokkien välillä ja tasaa radikaalisti tuloeroja.

Keski-Suomen Vasemmistonuoret valitsi vuosikokouksessaan Jyväskylässä 21.3. Taija Roihan toiselle puheenjohtajakaudelle. Varapuheenjohtajaksi valittiin Katriina Ojala, hallituksen jäseniksi Arno Aranko, Milla-Maria Hietala, Samuel Lindholm, Tuomas Salminen, Sirpa Varis ja Mia Varjus sekä varajäseniksi Marjukka Huttunen, Johannes Kuhmonen ja Riku Manninen.

Lisätietoa:
Taija Roiha
Keski-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja
puh. 050 400 6786