Opintonsa keskeyttäneitä ei saa rankaista

Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola esitti kolumnissaan, että opintonsa keskeyttäneiltä opiskelijoilta voitaisiin periä takaisin opintotuet ja jopa järjestetyn koulutuksen hinta. Opinnot voivat keskeytyä lukuisista syistä, kuten mielenterveysongelmien, sairauden, yrittäjäksi ryhtymisen, perheen lisäyksen, mielekkään työpaikan löytymisen tai vaikkapa yksinkertaisesti väärän alavalinnan vuoksi.

Sen enempää järjellä kuin sydämelläkään ajateltuna, ei voi olla järkevää kaataa vaikkapa nuoren vanhemman tai sairastuneen niskoille velkataakkaa, joka tällaisesta käytännöstä aiheutuisi.

Koska opintotuki sellaisenaan ei riitä usein elämiseen täytyy opiskelijan päätoimisen opiskelun lisäksi käydä töissä, eikä vasta tiukentuneet opintopisterajat taakkaa varsinaisesti helpota. Samaan aikaan terveyspalveluiden määrärahoja supistetaan eikä jaksamisen rajoilla ponnisteleva opiskelija saa tarvittaessa apua riittävän nopeasti. Kun kamelinselkä katkeaa, seuraisi vielä lisäksi taloudellinen taakka, joka pahimmillaan johtaa nuoren ulosoton asiakkaaksi. Tällainen kepittäminen ei nosta suosta sen enempää Suomea, kuin suomalaisia opiskelijoitakaan. Eihän työttömiltäkään työttömyyskorvauksia tai konkurssiin ajautuneelta yritykseltä saatuja yritystukia peritä takaisin.

On myös kohtuutonta odottaa, että yhteisessä talkoohengessä suomalaisen nuorison tulisi alistua pelkäksi kansantalouden koneistoksi. Nuoret jotka jäävät vaille haluamaansa opiskelupaikkaa ja joutuvat sinnittelemään karenssin pelossa linjalla, jota eivät todellisuudessa halua edes opiskella joutuisivat tämän ehdotuksen toteutuessa kahta pahempaan ahdinkoon. On vaikea nähdä, että kepittämällä opiskelijoita kovempaa voitaisiin saada Suomi nousuun. Jos ei hyvällä, niin väkipakolla? Ulosoton asiakkaana työelämäänkään siirtyminen ei tunnu järin houkuttelevalta. Opiskelu tapahtuu jo nyt pitkälti velaksi. Yhden uuden velkaloukun lisääminen olisi kohtuutonta. Veitsi kurkulla opiskelu tuskin tuottaa Suomelle menestyviä alansa ammattilaisia. Ihmiset ovat hyviä työssään ja opinnoissaan ollessaan motivoituneita ja voimissaan.

Nyt olisi aika keskittyä hyvinvoinnin turvaamiseen, kaikkien kansanosien jaksamiseen. Kovalla kepittämisellä tehdään ainoastaan joukosta nuoria ja opiskelijoita sairaseläkeläisiä. Menestyjiä ei tällä kaavalla ole syntymässä. Panostamalla opinnoissa jaksamiseen jo peruskoulusta lähtien turvataan opiskelijoiden jaksaminen opintojen aikana ja niiden jälkeen työelämään siirryttäessä. Opiskelijoiden sosiaaliturvan tulee olla riittävä, ryhmäkokojen riittävän pieniä ja opintojen aikaisia ohjausta ja tukipalveluja tulee tehostaa.

Katriina Ojala
puheenjohtaja
Keski-Suomen Vasemmistonuoret

Mainokset

Opintotuki on opiskelijan perusturva

Keski-Suomen Vasemmistonuorten vuosikokouksen kannanotto ja tiedote henkilövalinnoista:

Opintotuki on opiskelijan perusturva

Opiskelijajärjestöt riemuitsivat torjuntavoittoaan kehysriihen ja opintotukiuudistuksen suhteen. Merkittävät uudistukset jäivät kuitenkin tekemättä ja opiskelijat jäivät käytännössä nuolemaan näppejään.

Lukuunottamatta 18-19 vuotiaiden tuen määrään vaikuttavien vanhempien tulorajojen korotuksia jäivät porkkanat opiskelijoiden laarissa vähäisiksi. Sen sijaan opiskelijoita kepitetään tiukennetulla opintopistevaatimuksella ja korkeakouluopiskelijoita vielä vähennetyillä tukikuukaisilla.

Jos ei opintopisteitä tasaisin väliajoin tipu rekisteriin, ammottaa jääkaappi tyhjyyttään ja vuokrat jäävät maksamatta. Opintotuen piiristä pudonnut opiskelija päätyy hortoilemaan tukiviidakossa eri tukimuotojen välillä saadakseen elämisensä kustannukset katettua. Sama tilanne on edessä joka vuosi ilman kesätyöpaikkaa jääneillä opiskelijoilla. Myös lainapakko on jo nykyisessä järjestelmässä käytännössä olemassa. ”Opiskelijat ovat ainut kansanryhmä, joka joutuu rahoittamaan perustoimeentuloaan lainalla. Tämä on selkeä epäkohta”, toteaa Keski-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Katriina Ojala.

Lupaus opintotuen indeksiin sitomisesta on tärkeä liike korjaamaan yleisen hintatason nousun aiheuttamaan lovea opiskelijan kukkarossa. ”Indeksikorotus on kuitenkin itsessään riittämätön tuen tason jäätyä pahasti jälkeen elämisen kustannuksista. Se ei enää riitä perustarpeiden tyydyttämiseen. Opintotuen määrää tulee nostaa riittävälle tasolle ja opintopisterajoja ja tuen saannin ehtoja helpottaa”,  lisää järjestön varapuheenjohtaja Miska Seppälä.

Opiskelijan toimeentulon on oltava riittävä muuttuvissa elämäntilanteissa. Tässä eivät kiristyvät opintopisterajat auta. Muutenkin opintojen kiirehtimisen sijaan tulisi keskittyä opiskelun laatuun ja siihen millaisilla eväillä ja voimavaroilla varustettuna opinnoista valmistutaan. Opiskelijoiden jaksaminen on merkittävä kysymys, joka tuntuu valmistumiskiimaisessa keskustelussa unohtuvan.

Opintotukea tulisi uudistaa koko sosiaaliturvajärjestelmän kanssa siten, että sen korvaisi lopulta perustulo. Se mahdollistaisi niin päätoimisen opiskelun, kuin turvatun toimeentulon muuttuvissa elämäntilanteissa. Se tekisi myös työnteosta kannattaavaa niille opiskelijoille, jotka haluavat hankkia työkokemusta jo ennen valmistumistaan tai välttää lainan ottamisen töitä tekemällä. ”Tulorajojen ylittymisestä seuraava takaisinmaksurumba tuhoaa pahimmillaan opiskelijan talouden pitkäksi aikaa”, selventää tuore puheenjohtajisto.

On ongelmallista käyttää opintotukea koulutuspoliittisena aseena. Kysymys tulisi nähdä sosiaalipolitiittisesta näkökulmasta, eikä valjastaa opintotukea vain koulutuspoliittiseksi välineeksi. On kestämätöntä, että opiskelijan elämänlaatu ja pärjääminen arjessa ovat sidottu joustamattomasti opintojen edistymiseen. Opintotuki on opiskelijan perusturva!

Keski-Suomen Vasemmistonuoret pitivät vuosikokouksensa 23.3.2013 Jyväskylässä. Piirin puheenjohtajaksi valittiin Katriina Ojala ja varapuheenjohtajaksi Miska Seppälä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi tulivat valituksi Tuomas Salminen, Antti Alanko, Reetta Hanhikoski ja Otto Juntunen. Varajäseniksi valittiin Artur Kreisberg ja Riku Manninen.

Lisätietoja:

Katriina Ojala, puheenjohtaja, Keski-Suomen Vasemmistonuoret
ojalakatriina@gmail.com
040-7770999

Miska Seppälä, varapuheenjohtaja, Keski-Suomen Vasemmistonuoret
miska.seppala@gmail.com
040-0671686

Keski-Suomen Vasemmistonuoret tuomitsee äärioikeiston iskun kirjastolle

Kannanotto 30.1.2013
Vapaa julkaistavaksi heti
Keski-Suomen Vasemmistonuoret tuomitsee äärioikeiston iskun kirjastolle

Useita Keski-Suomen Vasemmistonuorten aktiiveja osallistui Jyväskylän kaupunginkirjastossa järjestettyyn äärioikeistoa käsittelevään tapahtumaan, johon kohdistuneessa hyökkäyksessä yhtä järjestäjistä puukotettiin. Keski-Suomen Vasemmistonuoret haluaa alleviivata tapahtuneen poliittista luonnetta.

Tapahtuneesta uutisoitiin paikoin eri osapuolten välisenä tappeluna, mikä ei anna oikeaa kuvaa tapahtumista. On tärkeää huomata, että kyseessä oli järjestäjiin, osallistujiin ja heidän näkemyksiinsä kohdistunut yksipuolinen hyökkäys. Keskustelutilaisuuden järjestämistä tai siihen osallistumista ei voida missään olosuhteissa määritellä poliittiseksi provokaatioksi. “Tapahtuman julkisessa käsittelyssä on keskityttävä shokkiarvon hakemisen sijaan sen laajempaan asiayhteyteen”, toteaa vasemmiston kaupunginvaltuutettu Marjukka Huttunen.

Iskun kohdistaminen julkisessa tilassa järjestettyyn avoimeen yleisötilaisuuteen on hälyttävää ja viestii poliittisen ilmapiirin muutoksesta. Väkivallan uhalla tekijät pyrkivät herättämään pelkoa ja sitä kautta rajoittamaan poliittista toimintaa. “Tämän ei kuitenkaan saa antaa lamaannuttaa, vaan päin vastoin uhan tiedostaminen kannustaa rasisminvastaiseen toimintaan myös jatkossa”, toteaa Keski-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Taija Roiha.

Keski-Suomen Vasemmistonuorten mielestä isku on osoitus laajemmasta poliittisesta siirtymästä maahanmuuttovastaisen puheen hyväksymiseen. Iskua ei voida sivuuttaa pelkkänä välikohtauksena, vaan se on nähtävä suunnitelmallisena toimintana. Tästä kertoo myös aikaisemmin rasisminvastaisiin toimijoihin kohdistettu väkivalta. “Tapahtunut on osoitus siitä, että Jyväskylässäkin on järjestäytynyttä äärioikeiston liikehdintää, johon on puututtava”, Roiha korostaa.

Lisätietoja:
Taija Roiha
puheenjohtaja
Keski-Suomen Vasemmistonuoret

Uusien ilta!

Tervetuloa Keski-Suomen Vasemmistonuorten uusien iltaan!

Uusien ilta järjestetään 11.10 alkaen kello 18. Opinkiven saunalla osoitteessa Keskussairaalantie 2. Paikalle ovat tervetulleita kaikki uudet ja vanhat jäsenet sekä myös toiminnastamme kiinnostuneet.

Uusien illassa tutustutaan toisiimme ja järjestöön. Piirin puheenjohtaja ja aktiivit kertovat piirin toiminnasta ja Vasemmistonuorten keskustoimiston tiedottaja Niko Peltokangas valaisee muutamalla sanalla myös valtakunnallisesta toiminnasta.

Tapahtumassa on tarjolla vegaanista purtavaa. Sauna lämpiää puoli kahdeksalta.

Tule mukaan ja tuo kaverisikin!

Keski-Suomen Vasemmistonuoret järjestää: Puistokarkelot!

Julkinen tila on enemmän kuin fyysinen ympäristö. Julkisten tilojen säilyminen julkisina, epäkaupallisina ja kaikille avoimina on yksi tärkeimmistä paikallisista poliittisista kamppailuista.Kamppailemalla vapaan ja epäkaupallisen julkisen tilan puolesta vaaditaan tilaa yhteiskunnalliselle ja yhteisölliselle toiminnalle, hullulle luovuudelle ja harrastamiselle, mutta myös rauhoittumiselle ja rentoutumiselle.

Keski-Suomen Vasemmistonuoret kutsuvat sinut mukaan hyödyntämään julkista tilaa 18.8 Lounaispuistoon kello 13-21!

Ohjelmassa ainakin DJ-valmennusta, akrobatiaa ja vaihtotori! Olet myös itse vapaa järjestämään harrastustoimintaa puistossa!

Vasemmistonuoret kampanjoivat tänä kesänä ja syksynä julkisen tilan puolesta, lisätietoa:
www.vasemmistonuoret.fi/?/vapaatila/

Bussilippujen hinnankorotukset kohdistuvat pienituloisiin

Keskisuomalainen uutisoi 2.6.2012 bussilippujen hintojen nousevan jälleen. Kuukausi- ja matkakorttien hintojen korottamista perustellaan kustannusindeksin nousulla.

Hintojennousu kohdistuu erityisesti pienituloisiin autottomiin ihmisiin. Nykyisellään esimerkiksi edestakainen kertalippu kustantaa lähes seitsemän euroa, mikä lähentelee jo joidenkin matalapalkka-alojen alinta tuntipalkkaa. Kohtuuttomasta hinnasta huolimatta etenkin autottomien ihmisten on pakko käyttää bussiyhteyksiä päästäkseen palveluiden pariin.

Lähes automatisoidusti tapahtuvan hintojen nostamisen sijaan kaupungin tulisi selvittää perusteellisesti, millä perusteilla Koiviston auto hinnankorotuspaineensa asettaa. Edellisen kerran asian ollessa julkisuudessa rahavirtaselvitys julistettiin salaiseksi. On erikoista, että kaupunki ottaa tällaisen yhtiön puheet “kustannusindeksien noususta” annettuna.

Lippuhintoja on alennettava tuntuvasti, jotta kaikilla on realistinen mahdollisuus käyttää paikallisliikenteen palveluita. Edullisemmat lippuhinnat ja saumattomasti toimivat yhteydet houkuttelevat ihmisiä siirtymään entistä enemmän yksityisautoilusta julkisen liikenteen käyttäjiksi, millä on myös merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia.

Taija Roiha
Keski-Suomen Vasemmistonuoret, puheenjohtaja
Kirjoitettu alunperin Keskisuomalaisen yleisönosastoon

KESKI-SUOMEN VASEMMISTONUORET HAKEE PIIRISIHTEERIÄ

TYÖPAIKKAILMOITUS
Jyväskylässä 21.5.2012

KESKI-SUOMEN VASEMMISTONUORET HAKEE PIIRISIHTEERIÄ

Keski-Suomen Vasemmistonuoret ry hakee osa-aikaista piirisihteeriä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2012 alkaen. Työaika on noin 10 tuntia viikossa ja palkka on 11e/tunti. Työajat ja työn suorituspaikka ovat vaihtelevia. Piirisihteerillä on käytettävissään toimisto Jyväskylän keskustassa.

Piirisihteerin pääasiallisena tehtävänä on huolehtia järjestön hallinnosta, taloudesta ja piiritoimistosta sekä toimia hallituksen kokouksen sihteerinä. Piirisihteeri myös suunnittelee ja toteuttaa sopimuksen mukaan yhdessä järjestön hallituksen kanssa Vasemmistonuorten toimintaa Keski-Suomen vaalipiirin alueella.

Piirisihteeriltä edellytetään oma-aloitteisuutta, tunnollisuutta ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä vaihteleviin työoloihin. Työ on osaksi ilta- ja viikonlopputyötä. Hakijalle katsotaan eduksi Vasemmistonuorten tuntemus, vasemmistolainen maailmankatsomus, kokemus tapahtumien järjestämisestä ja tiedottamisesta sekä järjestön hallinnon ja talouden tuntemus.

Vapaamuotoinen työhakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa viimeistään 11.6.2012 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen keski-suomi@vasemmistonuoret.fi.

Hakemukseen ei tarvitse liittää mukaan todistusjäljennöksiä.

Osa hakijoista kutsutaan työhaastatteluun 19.6.2012 Jyväskylään. Päätös tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään samana päivänä.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Taija Roiha
050 400 6786
keski-suomi@vasemmistonuoret.fi